LAAJA PALVELUTARJONTAMME

Työnjohto ja valvonta

Valvomme asiakkaamme etuja kaikenlaisissa rakennusprojekteissa ja varmistamme, että rakennustyöt tehdään sovitun mukaisesti ja rakentamismääräyksiä noudattaen. Palvelutarjontaamme kuuluvat rakennustöiden valvojan, vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävät. Asiakkaanamme ovat yritykset, taloyhtiöt ja yksityiset ihmiset, jotka haluavat varmistaa remontin tai uudishankkeen laadukkaan ja turvallisen valmistumisen. Tilaamalla palvelun meiltä saat hankkeeseesi motivoituneen ja pätevän rakennusalan ammattilaisen.

Kuntotarkastus

Teemme kuntoarvioita asunto-osakkeisiin, omakotitaloihin ja muihin erillisrakennuksiin esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä. Kuntotarkastuksessa pyrimme löytämään kaikki rakennuksessa tai asunnossa olevat riskit, viat, puutteet ja asumisterveyttä ja asumisviihtyvyyttä haittaavat seikat. Kuntotarkastus suoritetaan KH 90-00394 ohjekortin mukaisesti. Puolueeton kuntotarkastus on molempien, sekä myyjän että ostajan etu.  

Lämpökamerakuvaus

Lämpökamerakuvaus on helppo keino selvittää rakennusten ilma- ja lämpövuodot. Lämpökamerakuvausta voidaan käyttää uudisrakennusten laadunvarmistustoimenpiteenä tai vanhojen rakenteiden tutkimusmenetelmänä. Lämpökamerakuvaamisen avulla mahdolliset ongelmakohdat voidaan selvittää pintoja rikkomatta ja ongelmakohta voidaan korjata paikallisesti, ilman turhia rakenteiden purkamisia. 

Kosteusmittaus

Teemme kosteuskartoitukset ja kosteusmittaukset asiakkaan tarpeen mukaisesti. Voimme mittauksin selvittää rakenteiden kosteuspitoisuudet ja vesivahingon sattuessa selvittää vaurion laajuuden. Rakenteiden kosteuspitoisuuksia voidaan arvioida pintakosteusmittauksilla rakenteita rikkomatta tai tarkoilla rakenteen sisältä otettavilla porareikä- ja näytepalamittauksilla. Kosteusmittauksien tekijältä vaaditaan asiantuntemusta rakenteista ja rakennusfysiikasta, että mittaustuloksia voidaan tulkita oikealla tavalla. Mittaajamme on Eurofins-sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja. Kosteusmittauskalustossamme emme ole tinkineet sen laadussa - käytössämme ovat alan parhaimmat mittalaitteet.

Rakenteiden kuivaaminen

Monipuolisella kuivaimilla pystymme kuivaamaan kosteat rakenteet. Teemme rakenteiden kuivausta vesivahingon sattuessa, korjauskohteissa ja uudisrakennustyömailla. Kuivauksella estetään lisävahingon syntyminen tai nopeutetaan työvaiheiden aloitusta, kun kuivumisajat lyhenevät tehokkaiden ja oikealla tavalla tehtyjen kuivausten ansioista. Rakenteita voidaan kuivata esimerkiksi tehokkailla levy- ja adsorptiokuivaimilla, joiden oikeanlaisella käytöllä saadaan toivottuja tuloksia. Rakenteet saadaan kuiviksi nopeammin ja pitkät kuivumisajat pystytään minimoimaan kun olosuhteet kuivumiselle ovat hyvät.

Energiatodistukset

Energiatodistukset uusille ja vanhoille rakennuksille, omakotitaloille ja taloyhtiöille. Myös E-lukulaskelmat ARA:n myöntämiä energia-avustuksia varten.